Gå til innhold
Bano

Bano baderomskonsept er skreddersydd for bruk i helseinstitusjoner med sikte på å forbedre komforten og livskvaliteten både for brukere og helsepersonell. Det innovative designet bevarer brukerens selvstendighet og verdighet, samtidig som det reduserer risikoen for fallskader. Pleiepersonell opplever et forbedret arbeidsmiljø og færre belastningsskader. Bano-konseptet en revolusjon for helseinstitusjoner som ønsker å prioritere pasientomsorg og personalets helse og effektivitet.

Opplever økt selvstendighet og verdighet med enklere og tryggere forflytninger, og dermed redusert behov for assistanse.

Nyter et forbedret arbeidsmiljø og samarbeid med brukerne, med færre og mindre anstrengende forflytninger.

Sparer plass og kostnader med mindre, men mer funksjonelle bad, bedre pasientomsorg og økt personaleffektivtet.

Ved at brukerne kan være mer selvstendige, blir også arbeidshverdagen for de ansatte mye lettere. – Trude Bjånesøy, Kvalitets- og driftskoordinator ved Austevoll pleie- og omsorgssenter
Woman pulling herself up from Bano Turnable Toilet with collator

Redusert antall forflytninger, skader og behov for assistanse

De fleste badrelaterte ulykker oppstår under forflytninger, ofte på grunn av dårlig planlagte plasseringer av produkter og manglende støttepunkter. Bano-konseptet reduserer antall forflytninger med 50% og gir pålitelige støttepunkter gjennom hele rommet. Med et Bano vendbart toalett kreves det mindre plass enn før og romutnyttelsen optimaliseres, noe som gjør forflytninger tryggere. Spesielt for brukere av hjelpemidler tilbyr Bano-konseptet et baderom som tilpasses deres behov, i motsetning til å kreve at de tilpasser seg badet.

Bedre samhandling mellom brukere og pleiepersonell

På baderommet må pleiepersonell ofte utføre tunge løft og jobbe i ubekvemme stillinger, noe som kan føre til belastningsskader. Det intelligente designet til Bano-konseptet løser disse utfordringene ved å tilby godt plasserte og formålstjenlige baderomskomponenter. Dette fremmer bedre samhandling mellom brukere og pleiepersonell, og reduserer ofte behovet for assistanse helt.

Woman being showered by nurse while sitting on Bano Turnable Toilet
Woman on Bano Turnable Toilet gripping sink

Kostnadsbesparelser med mindre og mer funksjonelle baderom

Bano-konseptet er skreddersydd for bruk i helseinstitusjoner og muliggjør mindre, men mer funksjonelle bad. Det plassbesparende designet reduserer kostnader samtidig som det forbedrer helsen og sikkerheten til både brukere og pleiepersonell. Med Bano baderomskonsept kan helseinstitusjoner prioritere både pasientomsorg og helsen og effektiviteten til de ansatte. Bano er virkelig «Designed for care».

Bano vendbart toalett

Bano vendbart toalett er en banebrytende innovasjon innen pleietoaletter. Med sitt unike design kan toalettet enkelt vendes i begge retninger, slik at både rullestolbrukere og pleiepersonell får tilgang, selv på trange bad. Toalettet reduserer behovet for antall forflytninger med 50%, og skaper et tryggere og mer behagelig miljø både for brukere og pleiepersonell.

Med mulighet for elektrisk høydejustering og en integrert spyl- og tørkefunksjon, er Bano vendbart toalett en komplett løsning som ofte eliminerer behovet for ekstra hjelpemidler som toalettforhøyere og støttehåndtak på toalett, mm.

Med Bano vendbart toalett klarer jeg alt selv. – Natasja, rullestolbruker