Gå til innhold
Bano

Støttehåndtak

Tradisjonelle baderom mangler ofte tilstrekkelige grepemuligheter, noe som utgjør en risiko for brukerne. Usikre holdepunkter som vask uten grepemuligheter, svake dusjstenger og glatte overflater, øker risikoen knyttet til baderommet. Mange ulykker blant brukere, og belastningsskader blant pleiepersonell skjer her. Bano grepstenger og støttehåndtak er designet for å løse denne problemstillingen. Ved å tilby brukerne trygge og solide grepspunkter gjennomgående i hele baderommet, vil brukeren kunne navigere mellom de ulike sonene mye enklere og tryggere.

Support handle with arm