Gå til innhold
Bano

Serviceavtale

For å ivareta dine Bano-produkter er det viktig å inngå en serviceavtale.

Gjennom regelmessig inspeksjon, vedlikehold og nødvendige oppgraderinger identifiserer våre teknikere mulige problemer før de utvikler seg til store kostnader.

Dette reduserer nedetid og sikrer at produktene leverer til enhver tid. Bano Serviceavtale gir tilgang til kompetente serviceteknikere som utfører grundig inspeksjon, justeringer, oppgraderinger og utskiftning av slitedeler for å opprettholde ytelse og for å forlenge produktets levetid.

Produkter som er under garanti, krever vedlikehold og service. For å ivareta kriteriene for garanti, skal produktene vedlikeholdes ihht FDV-dokumentasjonen som fulgte leveranse, noe en serviceavtale vil sørge for at de blir.

En viktig fordel med Bano Serviceavtale er den utvidede garantien som gir en ekstra trygghet mot uforutsette hendelser. Den utvidet garantien er gyldig i 1år etter service er gjennomført.

Serviceavtalen gir også fordeler som gode rabatter på nye produkter, prioritert kundestøtte samt opplæring i bruk av produktet for de ansatte.

Ta kontakt med oss dersom du ønske mer info om Bano Serviceavtale.

Bano employee smiling in factory