Gå til innhold
Bano
Sandane during summer

Om Bano

Det er vondt å se noen du er glad i miste livsgnisten på grunn av en stor nedverdigelse som å ikke lenger klare seg selv på badet. Historien om Bano startet med en personlig overbevisning om at baderom for eldre og personer med spesielle behov burde forbedres for å gi økt livskvalitet.

Tanken på å skape et baderom som tilbyr brukeren mer verdighet og en følelse av selvstendighet, samtidig som det reduserer arbeidsbelastningen for omsorgspersoner, er kjernen i satsningen til Bano.

smiling_old_lady_in_mirror
Bano bathroom shower seat extended

Designed for care

I 1998 samlet grunnleggerne av Bano et team av sterke ressurspersoner for å realisere drømmen om et verdig bad for eldre. Teamet besto av erfarne fysioterapeuter med spesialkompetanse innen forflytning, noen av Norges fremste industridesignere, arkitekter og ledere for eldreomsorg, samt helsepersonell. Ikke minst var brukerne selv, med deres avgjørende perspektiver, den viktigste stemmen i prosessen.

Det ble laget en prototype som ble installert ulike steder, slik at man kunne teste baderommet i hverdagen. Designet ble så finjustert til det optimale basert på erfaringer og verdifulle tilbakemeldinger.

Oppriktig produktutvikling tar tid – men det var vel verdt å vente på! Da Bano-konseptet ble lansert i 2002 var responsen overveldende. “Det er dette vi har ventet på. Et funksjonelt baderom som både er tiltalende og rimelig”. I dag har Bano-konseptet blitt testet på sykehus, sykehjem og i private hjem av tusenvis av brukere og pleiere, og er nå markedsledende i Norge. Det er også i fred med å bli en etterspurt løsning internasjonalt for brukere med spesielle behov. Årsaken er enkel: Bano er “Designed for care”.

Bano employee smiling in factory
Factory in Sandane and mountain

Produksjon og markeder

Bano er et internasjonalt selskap med salgskontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Sveits, Nederland og Spania. Vårt administrative hovedkvarter, sentrallager og produksjonsanlegg ligger på idylliske Sandane på Vestlandet.

Her designer, utvikler og produserer vi ca. 4000 baderom årlig. Fabrikklokalene inneholder et sentrallager som sikrer en effektiv og sikker logistikkløsning. Alle produkter som blir utviklet og produsert ved våre fabrikker går gjennom en rekke tester og grundig kvalitetssikring.

Three employees smiling sitting on sofa in Sandane office

Folka våre

Mer enn 200 personer jobber i Bano Group globalt. Vi er forent av vår lidenskap og forpliktelse til å sikre at alle kan leve et selvstendig og verdig liv. Vår holdning er at hvis løsningen ikke eksisterer, så skaper vi den, og det fremmer en bedriftskultur preget av fleksibilitet og innovasjon.

Ønsker du å forbedre noens hverdag? Vi hører gjerne fra deg!

Bano Group

Bano er heldigvis ikke alene i visjonen om å sikre et selvstendig og verdig liv for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi er en del av Bano Group, sammen med Bano Life og Bano Prefab.

Mens vi tar oss av brukere og pleiere på institusjonsmarkedet, sørger Bano Life for å gi alle et aktivt og meningsfylt liv på privatmarkedet, med spesialtilpassede hjelpemidler for alle deler av livet.

Bano Prefab prefabrikerer baderomskabiner i stålfiberarmert betong. Kabinene er perfekte for å levere Bano-konseptet i nybygg.

Siri sitting in Eloflex electric wheelchair outdoor