Gå til innhold
Bano

Bano forventer og oppmuntrer at alle forretningspartnere og leverandører følger prinsipper som er i samsvar med konsernets retningslinjer og gjeldende lover. Dette gjelder retningslinjer innen HMS, kvalitetsstyring, miljøhensyn, etikk, antikorrupsjon og sosialt ansvar, inkludert menneskerettigheter og arbeidsstandarder, samt nasjonale lover og forskrifter.

Se Banos Code of Ethics and Business Conduct her.