Gå til innhold
Bano

Mindre baderom betyr reduserte kostnader for det offentlige

Bano vendbart toalett gir eldre et mer verdig baderomsbesøk samtidig som det øker sikkerheten, reduserer behovet for pleiepersonell og sparer det offentlige for millioner – med andre ord – en vinn-vinn-situasjon!

Bano bathroom shower seat extended

Bano vendbart toalett

Bano er en norsk utvikler, produsent og leverandør av funksjonelle baderomsløsninger. Løsningen er spesialtilpasset bruk i omsorgsboliger, sykehjem, sykehus og private hjem.

Hvert år produserer og designer vi ca. 4000 baderom. Som en del av dette har vi også utviklet Bano vendbart toalett som nå gjør det mulig å ha tilrettelagte baderom helt ned på fire kvadratmeter. Dette sparer det offentlige for millioner.

Reduserer byggekostnader

Det er to hovedårsaker til at Bano-toalettet er kostnadsbesparende. For det første kan man nå ha baderom med færre kvadratmeter. Dette reduserer byggekostnadene for nye prosjekter, samtidig som det adresserer utfordringen med begrenset plass i eksisterende bygg. Ved å ta i bruk Bano vendbart toalett, trenger man ikke like mye plass som før.

Tradisjonelle HC-baderom stiller krav til stor plass på begge sider av toalettet, for eksempel for kunne å vende seg rundt med rullestol eller for at pleier skal kunne komme til for å hjelpe. Det vendbare toalettet derimot, kan vendes til den siden man har behov, slik at rullestolen eller pleier enkelt kan komme helt inntil. Da trenger man ikke like mye plass på sidene av toalettet, kun foran. På grunn av vendbarheten vil også vask og dusj kunne plasseres mye tettere inntil toalettet. Bano-toalettet er det eneste toalettet med elektrisk hev- og senkfunksjon som er dusjbestandig, og er derfor trygt å plassere så nærme dusjen.

Woman on Bano Turnable Toilet with support from washbasin
Closeup woman smiling on shower seat
Woman being showered by nurse

Færre skader reduserer kostnader

Tradisjonelle HC-baderom er altså store rom som krever flere forflytninger av brukeren, men med få støttepunker. Dette gir økt risiko for fallskader for brukerne og øker behov for tunge løft for pleierne. Den andre hovedårsaken til at Bano-toalettet er kostnadsbesparende er derfor at det reduserer antall forflytninger. Færre forflytninger betyr som oftest færre skader. De fleste skadene på baderommet skjer under forflytninger, både hos pasienter og pleiepersonale. Om du vil lese mer om dette, så har vi snakket med forflytningsspesialist Per Halvor Lunde, og sammendraget kan du lese her.

Pleierne må utføre tunge løft og arbeide i ugunstige vinkler for å hjelpe pasientene med daglige gjøremål i tradisjonelle HC-baderom. Dette fører til slitasje, skader og sykemeldinger. Det vendbare toalettet gir pleierne muligheten til bedre og mer varierte arbeidsstillinger. De får bedre tilgang og samhandling med brukerne, noe som gir færre belastende vridninger og redusert arbeidsbelastning. En enklere arbeidshverdag vil føre til lavere sykefravær – noe som også er kostnadsbesparende.

Det er også mye som tyder på at alle de positive innvirkningene av Bano vendbart toalett øker trivselen og helsen til pleiepersonell, og dermed også turnover. Dette er enda en potensiell kostnadsbesparing for det offentlige da det er kostbart å til stadighet ansette nytt personale.

Til slutt er den mest åpenbare fordelen med Bano vendbart toalett at det reduserer behovet for assistanse ettersom pasientene blir mer selvhjulpne. Og ingenting er vel bedre enn det, for alle parter.

Ønsker du å se nærmere på vårt baderomskonsept og Bano vendbart toalett, så tar vi gjerne en uformell prat. Vi hører gjerne fra deg!