Gå til innhold
Bano

Bano vinner midler for å designe tiltalende og tilpassede baderom

Vil du ha et estetisk vakkert bad eller et funksjonelt bad som tar hensyn til dine behov? For personer med lettere funksjonsnedsettelser er det enten eller. I dag har de ikke muligheten til å få begge deler. Hvorfor må det være slik? Bano ønsker å utvikle universelt utformede bad som ikke bare er tilpassede, men også tiltalende. Til dette har vi fått stipend fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Two employees fixing Bano sink

Bad som både er pene og praktiske

Tradisjonelt sett har man måtte velge mellom et hyggelig bad som er estetisk vakkert og innbydende, eller et baderom som er funksjonelt for de med funksjonsnedsettelser. Vi stilte oss spørsmålet hvorfor man faktisk må velge? Kan man ikke få begge deler?

Svaret er at det er fint mulig å lage estetiske vakre bad, også for de med nedsatt funksjonsevne – og akkurat denne utfordringen vil vi på Bano vil svare på.

For å utvikle vår visjon søkte vi om midler fra Design og arkitektur Norge (DOGA). De har siden 2009 delt ut det hele 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter gjennom sitt designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

“DIP skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter. DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.”

I 2023 var potten som skulle deles ut på 10 millioner kroner, fordelt på 20 innovasjonsprosjekter, og vi er veldig glade og stolte over at Bano kom igjennom nåløyet, for her var det hard konkurranse med over 110 søknader.

Bano har fått tildelt hele 600.000 kroner for å utvikle baderom med mindre institusjonspreg.

Dette står det i juryuttalelsen:

“DIP har som mål å stimulere tradisjonelle bedrifter til å bruke design som et middel for innovasjon. Denne virksomheten adresserer en kritisk og hittil uoppfylt nisje i markedet for baderomsmøbler, med ønske om å fylle gapet mellom estetikk og funksjonalitet. Prosjektet viser hvordan design som innovasjonsverktøy kan skape løsninger som forbedrer brukernes dagligliv gjennom inkluderende, funksjonell og estetisk utforming.”

Her kan du lese om alle som fikk tildelt tilskudd fra DOGA i 2023.

Et marked med etterspørsel

Som en leverandør av baderom til institusjoner, sykehjem og sykehus, opplever vi økt etterspørsel etter baderom som har minst mulig institusjonspreg. Samtidig finnes det få alternativer som kombinerer estetikk og funksjonalitet på markedet.

Med denne etterspørselen vil vi designe et universelt utformet toalett- og servantkonsept som både er vakkert og praktisk. På denne måten kan man få et tilrettelagt baderom som passer den enkeltes unike behov, samtidig som det ikke innehar det typiske sterile og noe upersonlige preget til et institusjonsbad.

Da kan man møte alderdommen eller funksjonsnedsettelse uten å i like stor grad få følelsen av å være på en institusjon – en hverdag der man er mindre sykeliggjort, selv om man trenger tilrettelegging. Dette handler også om verdighet, hvorfor skal man ikke ha hyggelige miljø rundt seg selv om man må ha tilrettelegging? Vi håper våre baderom vil gi svar på akkurat dette.

Følg med videre

Vil du følge med på hvordan Bano utvikler hyggelige, estetiske og funksjonelle baderom? Da kan du holde deg oppdatert her på sidene våre, for vi vil dele prosessen med deg, og vi gleder oss til å vise det ferdige resultatet!

Her kan du lese hva Pressenytt skrev om at Bano fikk med seg 600.000 kroner i støtte til utvikling bedre baderom.